Improbasen

Kids in Jazz
Barnas Jazzhus


Om oss
Kontakt
Lenker
"These are my friends in Norway!

I played the saxophone with them in Norway and I made friends with them thru Jazz. We went to Japanese Sushi restaurant, Opera house and so on. I had a lot of fun.

They are having concerts now and I saw picture of them.(Tora took) so I wanna meet them and I miss their music. I take great pride in playing with them indeed. Thank you for your compliment. I can't wait to meet them!"

-Momoka Kaneko, Yokohama


Balanse i musikken

20. mars inviterte MIC, Norsk Jazzforum, Orkester Norden, Ny Musikk og AKKS Norge til en konferanse på oppdrag fra Kulturdepartementet. Bakgrunnen var diskusjonen om kjønnsbalansen i musikkbransjen, og formålet var å samle innspill med tanke på en nasjonal strategi. Konferansen ble innledet av politisk ledelse i KUD.

Improbasen var invitert for å presentere vårt prosjekt, og dele våre tanker om hva som kan gjøres i forhold til rekruttering på grunnplanet.

Vi gjorde rede for vår måte å jobbe på, og fortalte om positive resultater med unge jenter som markerer seg sterkt på jazzfeltet. Vi fortalte også om tilsvarende erfaringer fra Voss Jazzskule, og fra våre nye venner ved Sapporo Junior Jazzschool i Japan.

Videre la vi fram teorier om jenters og gutters mottakelighet på ulike alderstrinn, og om reflekterte kvinners uutrettelige og undervurderte innsats for å igangsette og vedlikeholde sårt tiltrengte rekrutteringstiltak.

Presentasjonen varte 15 minutter, og ble akkompagnert og fargelagt av en 11 år gammel trommejente, som gjennom fri improvisasjon understreket poengene i innlegget.

 

 

Improbasen
Besøksadresse:
Bergljots vei 15, Keyserløkka, Oslo
Postadresse:
c/o Østnorsk Jazzsenter, Pb. 4774 Sofienberg, 0506 OSLO