Improbasen

Kids in Jazz
Barnas Jazzhus


Om oss
Kontakt
Lenker
"These are my friends in Norway!

I played the saxophone with them in Norway and I made friends with them thru Jazz. We went to Japanese Sushi restaurant, Opera house and so on. I had a lot of fun.

They are having concerts now and I saw picture of them.(Tora took) so I wanna meet them and I miss their music. I take great pride in playing with them indeed. Thank you for your compliment. I can't wait to meet them!"

-Momoka Kaneko, Yokohama


Besøk fra Fukuoka Gender Equality Center9. november hadde vi besøk av en studiegruppe fra Fukuoka Prefectural Gender Equality Center. Gruppen ble ledet av særdeles kompetente Miyuki Matsuda, som er tilknyttet Universitetet i Fukuoka, i sørlige Japan.Gruppen arbeider med kjønnsbalanse i alle ledd, og har tatt turen til Norge for å besøke skoler, barnehager, sykehjem, arbeidsplasser, og ulike samfunnsinstitusjoner som NHO osv, samt (øh) Improbasen.For oss var det særdeles interessant å komme i kontakt med japanere som er opptatt av, og har inngående kunnskap om kjønnsbalanseproblematikk. Vi fortalte om våre erfaringer knyttet til kjønnsbalanse i musikkbransjen generelt, og i jazzmiljøet spesielt. Særlig spennende var det å høre deres refleksjoner da vi fortalte om vår mangeårige praksis med å profilere unge kvinnelige instrumentalister både i Norge og i Japan, og om hva som er likt og ulikt i de to landene. En meget kjærkommen forbindelse.


 

 

Improbasen
Besøksadresse:
Bergljots vei 15, Keyserløkka, Oslo
Postadresse:
c/o Østnorsk Jazzsenter, Pb. 4774 Sofienberg, 0506 OSLO