Enda et bokprosjekt

Vi har fått midler til å gjennomføre et prosjekt der vi vil utforske hvordan vi kan tilrettelegge for at barn i alderen 6-18 år kan improvisere, skape og samhandle med andre barn gjennom jazz. Med sikte på å bedre kunne formidle erfaringer og kunnskap videre til andre aktører, slik at det kan komme flere barn til gode. Prosjektet vil bestå av praktisk metode-utforsking og -utvikling, samt dialog og analyse av det praktiske arbeidet.

Fagmiljøene har vært nysgjerrige på metodikken vår helt siden de første kollegene besøkte oss for over 10 år siden. Toppmusikere som Hedvig Mollestad, Thomas Strønen, Hanna Paulsberg, Ole Morten Vågan og mange andre bidro raskt til å spre ordet. Flere kolleger  har påpekt at det er lettere å jobbe improvisasjon og kreative prosesser med barn som har fulgt dette løpet enn med de aldersgruppene man vanligvis
eksponerer for improvisert musikk. Hva er det som gjør at barn helt ned i 6-årsalderen utvikler skaperkraft og evne til å forme sin egen musikk?

I 2014 innledet Guro Gravem Johansen ved Norges Musikkhøgskole et forskningsprosjekt, der hun fulgte Improbasen’s aktiviteter i inn- og utland i to år. Dette har ført til en bok som ble utgitt på det anerkjente forlaget Routledge i november 2020. Boken har fått strålende kritikker fra internasjonalt anerkjente musikkvitere.

Å være gjenstand for forskning gjorde oss svært bevisst på prosessene våre, og stimulerte til ytterligere utforskning, og eksperimentering med nye tilnærmingsmåter. Selv synes vi faktisk at vi har hatt den mest spennende utviklingen ETTER at forskningsprosjektet var ferdig, særlig fordi vi etter hvert ble i stand til å etablere et kollegium, der kolleger i fellesskap bidrar med nye innfallsvinkler. Det er disse modellene vi nå ønsker å definere klarere, slik at flere kolleger og nye fagmiljøer kan bidra til å spre konseptet, og ikke minst slik at flere barn får mulighet til å utvikle sin kreativitet og skaperevne.

Målet med prosjektet er å konkretisere gode metoder for å tilrettelegge for nettopp denne skapende utfoldelsen for barn. På sikt vil vi utarbeide dette materialet til en bok til nytte for musikkpedagoger og andre som tilrettelegger for, eller er interessert i å tilrettelegge for, barns utforskning og musisering innenfor jazzen.

Didaktisk materiale i jazzundervisning er så godt som ikke-eksisterende internasjonalt, og totalt fraværende på norsk. Dette fører til at elevene er prisgitt flaks, og er totalt avhengig av ressurspersoner i sitt lokalmiljø, som besitter den relevante kunnskapen. For de som ikke er så heldige, gjør dette at veien inn i jazzen er mystisk og forbeholdt de få heldige som har jazzkompetanse i sitt undervisningsmiljø.

En instruksjonsbok/ressursbok som rommer en helhetlig tankegang omkring jazz og improvisasjon med barn vil være demokratiserende og gi lærere som ellers ikke har jazzkompetanse et verktøy til å tilrettelegge for barns frie utfoldelse innenfor sjangeren.

Vi planlegger at prosjektperioden skal foregå mellom 1. februar og 1. juli 2021. Arbeidet vil starte med et grundig møte hvor ulike hypoteser og ulike faktorer vi vil følge blir bestemt. Det er et poeng å utforske materiale og metode på et utvalg elever som differerer både i alder og nivå, samt å kartlegge gjentakende tendenser og utfordringer.

Det vil være viktig å følge barnas og metodens utvikling gjennom prosjektperioden, og den allerede lange erfaringen Elveland, Eilertsen og
Tanaka har i nettopp slik tilrettelegging for barn er en vesentlig del av prosjektet. Dialogen før, underveis og etter prosjektet er en viktig del av prosjektet, for å sette ord på musikalske prosesser, metoder og virkninger av metodene.

Kunnskapen og erfaringen som vi har opparbeidet oss er for øyeblikket kun ordentlig kjent av våre medarbeidere, men interessen for nettopp denne kunnskapen og erfaringen som vi har bygd opp strekker seg langt. Det gjenstår et arbeid med å konkretisere metoder og ideologi rundt vår praksis, og vi ser på det som et viktig steg i prosessen rundt oppbyggingen av Improbasen at denne kunnskapen kan bli foredlet slik at flere kan ha nytte av det, og komme flere barn til gode.

Ved å gjennomføre dette prosjektet vil vi være bedre i stand til å videreformidle våre kunnskaper og erfaringer videre til jazzmiljøet, både nasjonalt og på sikt internasjonalt. Vi søker altså penger til å gjøre et dypdykk i hvordan vi best mulig kan tilrettelegge for barns skaping gjennom jazz.. Penger til det videre prosjektet med å etablere en bok er ikke en del av dette prosjektet.Improbasen ønsker å utgi en lærebok om jazzundervisning og improvisasjon rettet mot barn i alderen 6-16 år, basert på Improbasens undervisningsmetodikk. Odd André Elveland som er faglig ansvarlig hos oss, skrev i 2016 en tilsvarende lærebok sammen med to danske kollegaer, og boken er å finne som gratis e-bok på dansk, tilgjengelig for alle musikkpedagoger i Danmark.

Improbasen vil nå jobbe videre med Elvelands bidrag til boken, og utvikle tekstene videre til en fullverdig norsk bokutgivelse. Den vil kunne distribueres til pedagoger og kulturskoler over hele landet, og være en praktisk håndbok for lærere i undervisningssammenheng. Norsk Jazzforum og Østnorsk Jazzsenter vil hjelpe med distribusjon. Elveland har utviklet en unik undervisningsmetodikk som gjør det mulig for selv små barn å spille kompleks jazzmusikk.

De omsøkt midlene vil gå med til å engasjere en redaktør/oversetter som vil jobbe med tekstene til boka. Neste fase av prosjektet vil
være trykking og distribusjon.