De siste årene har vi bygget opp et miljø i den hyggelige byen Esbjerg på Syd-Jylland. Her er det svært velfungerende musikkopplæringsinstitusjoner helt fra grunnplanet til universitetsnivå, og vi har bygget opp en liten kjerne av elever som har deltatt på en rekke prosjekter. Nedenfor kan du lese om noen av workshop'ene vi har gjennomført her.

Mer nordisk samarbeid