22-26. juni var en gruppe fra Improbasen invitert til å presentere konseptet vårt på landsmønstringen for Ungdommens Kulturmønstring i Trondheim.

Bakgrunnen for invitasjonen, er at UKM ønsker å fokusere på sjangermessig bredde.

UKM sentralt har derfor invitert en del aktører som kan fungere som foregangsprosjekter og vise at utøvere innen jazz, klassisk, folkemusikk osv. også kan fenge denne aldersgruppen.

Første opptreden var på Dokkhuset, der arrangøren hadde samlet en del aktører innen de smalere genrene.

Det var veldig spennende å møte andre utøvere innen smalere sjangre i denne aldersgruppen.

De mange fellestrekkene ift. uttrykk, kommunikasjon og musikalsk tilnærming, speiler på mange måter den sjangeroverskridelsen som er tendensen hos topputøvere på nasjonalt og internasjonalt plan.

Vi deltok også på hovedkonserten i Olavshallen.

Dette var en konsert for både vanlig publikum spesielt inviterte kulturpolitikere og fagmiljøer.

Det er høyt nivå Ungdommens Kulturmønstring, og det er svært positivt at UKM sentralt er opptatt av å utvikle bredden på konseptet.

Vi håper at disse signalene også plukkes opp i kommunene og fylkene rundt omkring, slik at de mange utøverne som graver i dybden føler at de har en plass på de lokale arrangementene.