Improbasen

Kids in Jazz
Barnas Jazzhus


Om oss
Kontakt
Lenker
"These are my friends in Norway!

I played the saxophone with them in Norway and I made friends with them thru Jazz. We went to Japanese Sushi restaurant, Opera house and so on. I had a lot of fun.

They are having concerts now and I saw picture of them.(Tora took) so I wanna meet them and I miss their music. I take great pride in playing with them indeed. Thank you for your compliment. I can't wait to meet them!"

-Momoka Kaneko, Yokohama


300.000 til Barnas Jazzorkester

Improbasen har fått 300.000 fra Oslo Kommune, til å etablere Barnas Jazzorkester. Tildelingen er rettet mot prosjekter som bidrar til innovasjon i kulturnæringene, og planen er å bygge et orkester helt fra grunnen av, som kan representere hovedstadsområdet, og være en modell for samspillbasert grunnopplæring av små barn.Vi er i første rekke ute etter nybegynnere mellom 8 og 11 år, altså barn som ikke spiller instrumenter fra før. Spesielt interesserte som faller utenom disse rammene må gjerne også ta kontakt.Basisbesetningen er saxofon, trompet, piano, bass og trommer, men andre instrumenter kan bli vurdert hvis spesielle forhold taler for dette. Etter få ukers opplæring settes elevene sammen i band. Metoden har vakt stor oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt.
 

 

Sist høst startet vi en gruppe nybegynnere i denne aldergruppen. Samtlige på gruppen har hatt en jevn, naturlig utvikling. De har allerede deltatt på en rekke konserter, medvirket i et radioprogram, og opptrådt på festivalen Kids in Jazz i Oslo, i samspill med barn fra Sverige, Danmark, Sveits, Østerrike og Japan. Felles for alle som har møtt musikken på denne måten, er at de elsker å spille. Vi er ikke ute etter supertalenter. Barn som er litt strukturerte, og som liker rask framgang, finner seg ofte veldig godt til rette med opplegget.

Improbasen har påtatt seg å være pådriver i arbeidet med å utjevne kjønnsbalansen i deler av musikkbransjen, og vi har målsetting om å rekruttere 50-70 % jenter. Dette er en grei oppgave, ettersom opplegget (også) egner seg utmerket for jenter. Interesserte bes ta kontakt! 

 

Improbasen
Besøksadresse:
Bergljots vei 15, Keyserløkka, Oslo
Postadresse:
c/o Østnorsk Jazzsenter, Pb. 4774 Sofienberg, 0506 OSLO