Improbasen

Barnas Jazzhus
Kids in Jazz
Barnas Jazzorkester


Om oss
Lydklipp
Kontakt
Lenker

"These are my friends in Norway!

I played the saxophone with them in Norway and I made friends with them thru Jazz. We went to Japanese Sushi restaurant, Opera house and so on. I had a lot of fun.

They are having concerts now and I saw picture of them.(Tora took) so I wanna meet them and I miss their music. I take great pride in playing with them indeed. Thank you for your compliment. I can't wait to meet them!"

-Momoka Kaneko, Yokohama


Om ossImprobasen er et ressurssenter for barn og unge som vil lære om jazz og improvisasjon. Vi tilbyr tjenester over hele landet, du kan komme til oss, -vi kan komme til deg.

Vi ser det som en viktig oppgave å utvikle nettverk for musikere, pedagoger og andre ressurspersoner som engasjerer seg for målgruppen.

Vi har utviklet egne modeller, der en kombinasjon av håndverk og stimulering av kreative ferdigheter, har gitt grunnlag for spilleglede og evne til musikalsk kommunikasjon. Våre faste elever er mellom 7 og 16 år, og får regelmessig opplæring i harmonilære, akkordprogresjoner, gehørtrening, og ulike tilnærminger til improvisasjon.En suksessfaktor har vært at opplæringen er fullstendig integrert i samspilltilbudet. Det elevene lærer individuelt, blir fortløpende praktisert i band-sammenheng.De fremste jazzmusikerne i landet har strømmet til sentret for å instruere mellom turnéer i inn- og utland. Thomas Strønen, Ole Morten Vågan, Hedvig Mollestad Thomassen, Mats Eilertsen, Hanna Paulsberg og Tore Brunborg er blant de mange som har vært innom, flere av dem regelmessig.Konseptet har vakt stor oppmerksomhet i norske- og etter hvert internasjonale fagmiljøer. Det har særlig blitt lagt merke til at metodene har utviklet meget sterke jenteprofiler. Improbasen har også utviklet den internasjonale minifestivalen Kids in Jazz, i samarbeid med bl.a. Sapporo Junior Jazzschool.


Hvor finner du oss
F.o.m. oktober 2014 er vi etablert i egne lokaler på Keyserløkka i Oslo, 5 minutters gange fra Carl Berners plass. Vi er også på trappene med forsøksordninger andre steder i landet, bl.a. i Stavanger.Vi har eget studio der elevene kan gjøre opptak, mikse musikk, og lære om bruk av studioutstyr og programvare. Besifringsspill, arrangering og komposisjon inngår i opplæringen. Vi har bibliotek-/lyttehjørne med faglitteratur og en fyldig platesamling.Vi arrangerer en rekke kurs og seminarer, og vi er svært interessert i å utveksle erfaringer, og utvikle nettverk for musikere, pedagoger og andre ressurspersoner som engasjerer seg for målgruppen

Faglig ansvarlig er Odd André Elveland.

Kontakt oss gjerne på impromail@improbase.com

 

 

Improbasen