Improbasen

Kids in Jazz
Barnas Jazzhus


Om oss
Kontakt
Lenker
"These are my friends in Norway!

I played the saxophone with them in Norway and I made friends with them thru Jazz. We went to Japanese Sushi restaurant, Opera house and so on. I had a lot of fun.

They are having concerts now and I saw picture of them.(Tora took) so I wanna meet them and I miss their music. I take great pride in playing with them indeed. Thank you for your compliment. I can't wait to meet them!"

-Momoka Kaneko, Yokohama


Debatt i Studentersamfunnet10. april var vi bedt om å holde et innlegg for Feministisk Forum ved Studentersamfunnet i Oslo. Tema var den lave andelen kvinnelige instrumentalister på jazzfeltet, og Lisa Dillan fra Norges Musikkhøgskole holdt også innledning. Det er svært gledelig å se at dette temaet engasjerer så mange grupperinger.Vi pekte på de entydige erfaringene vi har sett ved Improbasen, ved Voss Jazzskule, og i samtlige av de miljøene vi samarbeider med i Japan, Spania, Sveits m.fl, nemlig at jenteandelen blir snudd fullstendig på hodet, hvis man starter når jentene er yngre enn det som har vært vanlig. Hvis man ønsker å rekruttere jenter i 16-17-årsalderen, må man sette inn tiltak mot jenter som er 11-13 år, -det er de som vil være 16-17 år når tiltakene begynner å virke. En 8-åring ledsaget innlegget med fri-improvisasjon på kontrabass.


 

 

Improbasen
Besøksadresse:
Bergljots vei 15, Keyserløkka, Oslo
Postadresse:
c/o Østnorsk Jazzsenter, Pb. 4774 Sofienberg, 0506 OSLO