Ansatte

Odd André Elveland, daglig leder

Odd André har jobbet en årrekke med å utvikle opplærings- og samspillkonsepter for barn som spiller jazz og improvisert musikk. Han har jobbet mye med nettverksbygging innen dette feltet, og holder foredrag og workshops over hele Europa, i Asia og i Sør-Amerika. Du kan lese mer om Odd André's arbeid med barn og unge her.

Henriette Eilertsen, timelærer

Henriette Eilertsen har jazzutdanning fra Norges Musikkhøgskole. Hun er en svært ettertraktet jazzfløytist, og har særlig gjort seg bemerket i flere eksperimentelle band. Hun har selv bakgrunn fra Improbasen fra da hun var barn, har gått gradene, og er nå tilbake som timelærer etter endt utdanning. Hun holder også tak i en del administrative oppgaver.

Ayumi Tanaka, timelærer

(Foto: Francesco Saggio)

Ayumi Tanaka er en av landets mest oppsiktsvekkende unge jazzutøvere. I tillegg er hun en fremragende pedagog. Ayumi underviser på flere av de workshopene vi holder i inn- og utland, og er timelærer ved Improbasen, med særlig ansvar for de mange pianoelevene våre. Etter at hun flyttet til England våren 2023, holder hun tak i noe av nettundervisningen vår. Du kan lese mer om Ayumi her.

Nytt styre

Foto: Urszula Tarasiewicz

I november 2021 fikk vi på plass et nytt styre under ledelse av Marthe Heggehougen. Les mer

Tomoko Furuya, produsent

Tomoko Furuya har bakgrunn fra Sapporo Junior Jazz School. Hun jobber som produsent for Improbasen på prosjektbasis, med særlig ansvar for aktivitetene i utlandet.

Haruna Koyamada, timelærer

Haruna Koyamada fra Kagoshima i Japan, har de siste årene gjort en del produsentarbeid, spesielt knyttet til turnéer og prosjekter i Japan. I mars 2023 kom hun til Oslo for å sette seg inn i metodikken vår.

Haruna skulle vise seg å være langt mer enn en observatør. Hun har bakgrunn fra et av de fremste barnejazzbandene i Japan, der hun både har gått sin læretid, og senere jobbet som instruktør. Etter endt universitetsutdanning, vendte hun altså nesen mot Norge.

Etter få dager på Improbasen, hadde hun satt seg inn i bortimot alt materiale vi bruker i undervisningen, og hun begynte etter hvert å delta i undervisningen. Fra august 2023 er hun fast ansatt i 80% stilling som timelærer og miljøarbeider, og deltar på det meste av de seminarene og metodikkpresentasjonene vi gjør i inn- og utland.

Jenny Engh, produsent

(Foto: Lucas Leonardo Ibanez-Fæhn)

Jenny Engh er ansatt i 60% fast stilling som produsent f.o.m. april 2024. Mer info kommer!

Kari Grete Jacobsen, Østnorsk Jazzsenter

Improbasen har de siste årene hatt et kjærkomment samarbeid med Østnorsk Jazzsenter, der daglig leder Kari Grete Jacobsen holder tak i regnskap og økonomistyring.

Foreldreapparat

I november 2021 var vi klare for en lenge planlagt omorganisering av driftsmodellen, og et profesjonelt styre ble valgt. Samtidig takket vi av Margrethe Rosenlund, som sammen med Anders Sæther og Roger Arntzen har holdt i trådene i svært mange år, der veldig mye har kommet på plass. Det entusiastiske foreldreapparatet blir nå med videre i inn i en ny og spennende fase.