Besøk fra Rytmisk Musikkonservatorium i København

6. og 7. desember 2018 hadde vi besøk av Masterstudenter ved programmet "Music Education" fra Rytmisk Musikkonservatorium i København. Leder for gruppen var trompetisten Jesper Sveidahl, som er ansvarlig for Masterprogrammet. Vi gjorde rede for hvordan vi jobber med ulike elevgrupper, og demonstrerte ulike tilnærmingsmåter gjennom presentasjoner, dialog og "live" undervisning.

Etter å ha forklart om bakgrunnen for Improbasen og om jazzundervisning rettet mot barn generelt, viste vi hvordan vi gjør nybegynner-opplæringen, der elevene i den tidligste fasen blir kjent med funksjonen til de ulike instrumentene i et band. Deretter demonstrerte vi hvordan man raskt kan komme i gang med samspill, også med barn som ikke har spilt instrumenter før.

Vi gjorde også rede for hvordan vi forklarer barn om funksjonsharmonikk og trinnanalyse, slik at de allerede fra 7-8 års alderen kan improvisere på ganske komplekse akkordprogresjoner. Vi forklarte videre hvordan vi trekker tråden fra dette til den gehørbaserte opplæringen, slik at en kombinasjon av kunnskap og lyttetrening setter elevene i stand til å spille musikk de hører i hodet sitt.

Vår pianolærer Ayumi Tanaka forklarte hvordan hun jobber med pianoelevene, og om ulike mer abstrakte tilnærminger til improvisasjon. Til slutt var et helt band på plass, og vi demonstrerte ulike tilnærminger til samspill, både gjennom standard-låter lært på gehør, og mer kommunikasjonsbasert samspill. Vi viste også hvordan lærerne våre gjennom dialog finner løsninger på ulike instrument-relaterte problemstillinger.

Det var utrolig inspirerende å møte så engasjerte og reflekterte studenter og kolleger, som til minste detalj merket seg alle aspekter ved metodikken vår. Det er alltid berikende å dele erfaringer med likesinnede, og vi håper på mer samarbeid med Konservatoriet i København, og med tilsvarende miljøer.

Gjestene besøkte også Guro Gravem Johansen ved Norges Musikkhøgskole, som har forsket på metodikken vår i to år, og som nå skriver en bok om dette. Etter å ha sett hennes video-opptak fra undervisningen, kom de tilbake med enda flere spennende spørsmål og reflekterte observasjoner. Til slutt fortalte bassisten Roger Arntzen om sitt arbeid med Talentutviklings-programmet på Norges Musikkhøgskole, og vi drøftet hvordan man kan se for seg en integrering mellom dette og det arbeidet vi gjør. Et særdeles berikende besøk!