Improbasen er støttet av Sparebankstiftelsen, Kulturrådet, Frifond, Norsk Jazzforum og Oslo kommune. Nordisk Kulturkontakt er en viktig støttespiller for festivalen Kids in Jazz. Østnorsk Jazzsenter bistår med regnskap og råd. En rekke aktører støtter også prosjektene våre, bl.a. Sasakawa Foundation som støtter samarbeidet med Japan, Norðurlandahúsið Í Føroyum som støtter samarbeidet med Færøyene, og Music Norway som støtter flere av utenlandsturnéene.

logo se