Organisasjon

Om oss

Improbasen er et ressurssenter for barn og unge som vil lære om jazz og improvisasjon. Vi tilbyr tjenester over hele landet, du kan komme til oss, -vi kan komme til deg.

Vi ser det som en viktig oppgave å utvikle nettverk for musikere, pedagoger og andre ressurspersoner som engasjerer seg for målgruppen.

Vi har utviklet egne modeller, der en kombinasjon av håndverk og stimulering av kreative ferdigheter, har gitt grunnlag for spilleglede og evne til musikalsk kommunikasjon. Våre faste elever er mellom 7 og 15 år, og får regelmessig opplæring i harmonilære, akkordprogresjoner, gehørtrening, og ulike tilnærminger til improvisasjon.

En suksessfaktor har vært at opplæringen er fullstendig integrert i samspilltilbudet. Det elevene lærer individuelt, blir fortløpende praktisert i band-sammenheng.

De fremste jazzmusikerne i landet har strømmet til sentret for å instruere mellom turnéer i inn- og utland. Thomas Strønen, Ole Morten Vågan, Hedvig Mollestad Thomassen, Mats Eilertsen, Hanna Paulsberg og Tore Brunborg er blant de mange som har vært innom, flere av dem regelmessig.

Konseptet har vakt stor oppmerksomhet i norske- og internasjonale fagmiljøer. Det har særlig blitt lagt merke til at metodene har utviklet meget sterke jenteprofiler. Improbasen har også etablert den internasjonale festivalen Kids in Jazz, i samarbeid med bl.a. Sapporo Junior Jazzschool.

Vi arrangerer en rekke kurs og seminarer, og vi er svært interessert i å utveksle erfaringer, og utvikle nettverk for musikere, pedagoger og andre ressurspersoner som engasjerer seg for målgruppen

Ansatte

Odd André Elveland, faglig ansvarlig

Odd André har jobbet en årrekke med å utvikle opplærings- og samspillkonsepter for barn som spiller jazz og improvisert musikk. Han har jobbet mye med nettverksbygging innen dette feltet, og holder foredrag og workshops over hele Europa, i Asia og i Sør-Amerika. Du kan lese mer om Odd André's arbeid med barn og unge her.

Ayumi Tanaka, timelærer

(Foto: Francesco Saggio)

Ayumi Tanaka er en av landets mest oppsiktsvekkende unge jazzutøvere. I tillegg er hun en fremragende pedagog. Ayumi underviser på flere av de workshopene vi holder i inn- og utland, og er timelærer ved Improbasen, med særlig ansvar for de mange pianoelevene våre. Du kan lese mer om Ayumi her.

Henriette Eilertsen, timelærer

(Foto: Lucas Leonardo Ibanez Fæhn)

Henriette Eilertsen har jazzutdanning fra Norges Musikkhøgskole. Hun er en svært ettertraktet jazzfløytist, og har særlig gjort seg bemerket i flere eksperimentelle band. Hun har selv bakgrunn fra Improbasen fra da hun var barn, har gått gradene, og er nå tilbake som timelærer etter endt utdanning. Hun holder også tak i en del administrative oppgaver.

Karstein Grønnesby, produsent

Karstein Grønnesby er produsent for Improbasen i deltidsstilling, med særlig ansvar for praktiske oppgaver. Karstein har erfaring fra bl.a. Samspill og JM Norge.

Tomoko Furuya, produsent

Tomoko Furuya har bakgrunn fra Sapporo Junior Jazz School. Hun jobber som produsent for Improbasen i på prosjektbasis, med særlig ansvar for aktivitetene i utlandet.

Kari Grete Jacobsen, Østnorsk Jazzsenter

Improbasen har de siste årene hatt et kjærkomment samarbeid med Østnorsk Jazzsenter, der daglig leder Kari Grete Jacobsen holder tak i regnskap og økonomistyring.

Marthe Heggenhougen, styreleder

Foto: Urszula Tarasiewicz

I november 2021 fikk vi på plass et nytt styre under ledelse av Marthe Heggehougen. Les mer

Kontakt

F.o.m. oktober 2014 er vi etablert i egne lokaler på Keyserløkka i Oslo, 5 minutters gange fra Carl Berners plass. Vi har også aktiviteter andre steder i landet, bl.a. i Stavanger og Tromsø.

Besøksadresse: Bergljots vei 15, Keyserløkka, Oslo
Postadresse: c/o Østnorsk Jazzsenter, Dronningens gate 16, 0152 Oslo

English

Improbasen is a center in Oslo, where children can learn about jazz and improvised music. We operate all around the world, you can visit us, and we can visit you.

We engage deeply in developing networks for musicians, educators and all good people dedicated this this field.

We have developed teaching methods based on combining handcraft with creativity, ear training, and comunication, aiming to make children enjoying music. Our regular students are between 7 og 14 years old. They all get weekly training in harmony, chord progressions ear training and various approaches to improvisation.

The students benefit a lot from always being able to practise what they learn during individual lessons in a band context, thus turning their training into a social experience. The students also do several monthly performances on some of the best venues for jazz in Norway, including Nasjonal Jazzscene.

Many of the foremost jazz musicians in Scandinavia and Europe have visited us to share their knowledge. We have cooperation partners all over Europe, in Japan and in South America.

The concept gets a lot of attention from the music business. It seems also that starting at this early age, enables us to recruit a lot of female instrumentalits, thus contributing cosiderably to the gender balance in jazz. Music researchers have studied the methods, and a major work about it will be published on Routeledge during November 2020.

Improbasen has also established the international festival "Kids in Jazz" that takes place in Oslo every August, gathering youg talents from around 12 countries including Japan and South America.

We do a lot of workshops for children, colleagues and teachers, including presentations on Universities and conferences. We always appreciate being contacted by colleagues and new friends.

Workshops

Vi har en rekke workshops i egen regi, og i samarbeid med festivaler og andre aktører. Vi har samarbeidet med Oslo Jazzfestival i over 10 år, og vi har de senere årene hatt et tilsvarende samarbeid med Maijazz i Stavanger. Vi samarbeider også med Miniøya i Oslo, og med den flotte nykommeren Kryssover Jazzfest i Moss. På denne siden kan du lese om planlagte og gjennomførte prosjekter.

Støttespillere

Improbasen er støttet av Sparebankstiftelsen, Kulturrådet, Frifond, Norsk Jazzforum og Oslo kommune. Nordisk Kulturkontakt er en viktig støttespiller for festivalen Kids in Jazz. Østnorsk Jazzsenter bistår med regnskap og råd. En rekke aktører støtter også prosjektene våre, bl.a. Sasakawa Foundation som støtter samarbeidet med Japan, Norðurlandahúsið Í Føroyum som støtter samarbeidet med Færøyene, og Music Norway som støtter flere av utenlandsturnéene.

Improbasen er et ressurssenter for barn og unge som vil lære om jazz og improvisasjon. Vi tilbyr tjenester over hele landet, du kan komme til oss, -vi kan komme til deg.

Vi ser det som en viktig oppgave å utvikle nettverk for musikere, pedagoger og andre ressurspersoner som engasjerer seg for målgruppen.

Vi har utviklet egne modeller, der en kombinasjon av håndverk og stimulering av kreative ferdigheter, har gitt grunnlag for spilleglede og evne til musikalsk kommunikasjon. Våre faste elever er mellom 7 og 15 år, og får regelmessig opplæring i harmonilære, akkordprogresjoner, gehørtrening, og ulike tilnærminger til improvisasjon.

En suksessfaktor har vært at opplæringen er fullstendig integrert i samspilltilbudet. Det elevene lærer individuelt, blir fortløpende praktisert i band-sammenheng.

De fremste jazzmusikerne i landet har strømmet til sentret for å instruere mellom turnéer i inn- og utland. Thomas Strønen, Ole Morten Vågan, Hedvig Mollestad Thomassen, Mats Eilertsen, Hanna Paulsberg og Tore Brunborg er blant de mange som har vært innom, flere av dem regelmessig.

Konseptet har vakt stor oppmerksomhet i norske- og internasjonale fagmiljøer. Det har særlig blitt lagt merke til at metodene har utviklet meget sterke jenteprofiler. Improbasen har også etablert den internasjonale festivalen Kids in Jazz, i samarbeid med bl.a. Sapporo Junior Jazzschool.

Vi arrangerer en rekke kurs og seminarer, og vi er svært interessert i å utveksle erfaringer, og utvikle nettverk for musikere, pedagoger og andre ressurspersoner som engasjerer seg for målgruppen