Samspill og improvisasjon

Nybegynnere

Allerede på dette stadiet går det an å få til ganske mye i en bandgruppe.

Ideelt tar vi gjerne noen økter individuelt først, for å få på plass noen elementer som er nyttige for samspillsituasjonen.

Vi akkompagnerer alltid eleven fra første stund. Dette bidrar til at eleven øyeblikkelig sanser musikkopplevelse med sitt eget spill. Det bidrar også til at alt eleven spiller blir rytmisk på plass, noe som er helt avgjørende i samspillsammenheng.

Samspill med nybegynnere

I dette eksemplet tar vi utgangspunkt i at læreren (eller evt. en mer erfaren elev) spiller akkordene.

Hvis resten spiller unisont, og vi legger til noen basstoner og trommer, har vi de elementene vi trenger.

De første jazzlåtene

I dette velprøvde eksemplet lærer elevene blues-skala, samtidig som de får på plass  et en enkel jazzlåt som består av nettopp disse tonene.

Harmonisk moll

En annen skala som har litt av den samme effekten som blues-skala, er harmonisk moll.

Denne låter også ganske kult nesten uansett hvilke toner man velger.

Komp på 2-5-1 progresjoner

Her ser du gitar-grep på fra grunntonen, fra A-strengen, og fra D-strengen, og piano-voicinger i grunnstilling og fra ters, og en enkel walking bass på 2-5-1 progresjoner.

Voicinger på vibrafon

Her ser du tre måter å spille 2-5-1-progresjoner på vibrafon
-fra grunntone
-fra ters
-fra septim

Vispestrøk

Her er et velfungerende vispestrøk, som er lett å lære. Videre følger en variasjon på dette.

Funksjonsharmonikk

Her har vi besøk av en mer erfaren elev fra Japan, som jobber seg gjennom akkordprogresjonene på en standardlåt.

De første melodiene

Med nybegynnere starter vi ofte med noen enkle melodier som består av tre toner (grunntone, sekund og ters).

Ikke noe nytt med dette, bortsett fra at vi har har hatt positive erfaringer med å samkjøre dette på ulike instrumenter.

Dermed kan vi sette i gang med sampill fra første stund, og dette har hatt svært positiv effekt på både motivasjon og musikalsk utvikling.

Under fanen "Samspill med nybegynnere" kan du se hvordan vi kan spille denne melodien i et band med nybegynnere.

Enkle poplåter

Med disse grunnsteinene på plass, er ikke veien lang til å prøve noen enkle pop-låter.

Det finnes flere fengende melodier som har en del av de  samme tonene som nybegynnermelodiene i forrige eksempel.

Samtidig åpner disse opp en litt mer spennende verden når det gjelder rytmikk og harmonikk.

Samspill med blues-temaer

Her ser vi på hvordan vi kan  bygge opp et enkelt og effektivt komp på en jazz-klassiker.

Andre molltonaliteter

Her ser vi på en anvendelse av ren moll, som i denne klassikeren åpner opp for overraskende mange muligheter.

Dette er kanskje ikke den letteste melodi man kan tenke seg, men den er ikke så uoverkommelig som man skulle tro. Den er fengende, og barna liker å spille den.

Komp på blues

Her ser vi en enkel piano-voicing og walking bass på blues i Bb. Du kan også se hvordan man kan lære en enkel swing-groove trinn for trinn.

Gitargrep

Her ser tre måter å spille 2-5-1 progresjoner på gitar
-fra grunntonen
-fra A-strengen
-fra D-strengen

Alle disse grepene kan brukes i alle dur-tonearter

Enkel latin-groove

Her finner du en enkel latin-groove, som etter hvert kan suppleres med basstromme på 1 og 3, og hihat på 2 og 4.

Funksjonsharmonikk med fullt band

Her sjekker vi ut harmoniene på en standardlåt med fullt band.

Her finner du noen tips til hvordan du kan komme i gang med samspill og improvisasjon med barn. Vær oppmerksom på at alle video-eksemplene er ulike, selv om noen av de samme elementene finnes på flere av dem. Prosjektet er støttet av KOMP.