Metodikkpresentasjon i Lucerne

19. september 2018 presenterte vi metodikken vår på en konferanse for kulturskoleledere fra sentrale Sveits. Presentasjonen kom i stand på initiativ fra Marc Brand ved Hochschule Luzern. På konferansen medvirket også Sarah Schrott fra universitetet i Bolzano i nordlige Italia. Hun forsker på resonanspedagogikk, og det var interessant for begge parter å oppdage flere paralleller mellom hennes teoretiske framstilling og vår praktiske presentasjon. Vi hadde ikke med elever denne gangen, men presenterte videopptak av elever på ulike nivå. Hochschule Luzern ønsker å gjøre videomaterialet tilgjengelig for andre kolleger i Sveits, og vi ser fram til videre samarbeid om dette.