Østlandets Blad gjorde en god jobb, og leverte fyldig dekning av SkyDive-besøket både på nett og papir:
ForhåndsomtaleIntervjuerBilledserie