Forskningssamarbeid med Norges Musikkhøgskole

Improbasen er i gang med et 2-årig forskningssamarbeid med Guro Gravem Johansen ved Norges Musikkhøgskole. I 2013 leverte Guro en strålende doktoravhandling om "Å øve på improvisasjon". I sin videre forskning vender hun nå blikket mot jazzrettet grunnopplæring av barn. De nærmeste to årene kommer hun til å følge både den faste undervisningen vår i Oslo, konserter og prosjekter, og elever som kommer på besøk fra fjern og nær.