Nordisk samarbeid

Danmark

Samarbeidet med Danmark har vært svært omfattende opp gjennom årene, og rommer alt fra landsomfattende prosjekter og bokutgivelse, til svært tette forbindelser med flotte elever som nærmest har blitt som våre egne, og deltatt i et utall prosjekter i inn- og utland.

 

Sverige

Vi har helt siden 2013 samarbeidet med en rekke miljøer i Sverige. 

 

Finland

Vi har dialog med flere miljøer i Finland, og har også hatt workshop på Pop & Jazz Konservatorio i Helsinki, og hatt svært dyktige elever derfra på besøk i Oslo.

 

Norge

Vi involverer elever og forbindelser i andre deler av Norge i de nordiske samarbeidsprosjektene. Elever fra Tromsø, Stavanger og andre steder har dermed deltatt på en rekke prosjekter i Danmark, Sverige osv.

 

Det vises forøvrig til artiklene om de andre nordiske landene.