Alt utsolgt på Kids in Jazz

Da gikk det sannelig å arrangere en internasjonal festival dette spesielle året også, med samtlige konserter utsolgt!

Den store finalen i Marmorsalen ble AKKURAT dét. 

Slik det har vært år etter år, tegnet avslutningskonserten et bilde av den betydningen Kids in Jazz har for personlig utvikling, 

samhold,

samhandling, 

nettverksbygging, 

kjønnsbalanse

og rekruttering av nye talenter til musikkformen.

Her poppet de fram en etter en, 

fra ungdommer som snart vil være på vei inn i musikkutdanningen,

til nye spirer helt ned i 7 års alderen. 

Og den individuelle og kollektive utviklingen er til å miste pusten av,

-fra år til år,

og fra konsert til konsert.

Vi gleder oss allerede til fortsettelsen, som dette spesielle året kommer allerede 20-22. november,

også da med konserter på Sentralen og på Nasjonal Jazzscene,

og flere spennende gjester!