I løpet av de siste par årene, har Improbasen vært med på å sette i gang store landsomfattende prosjekter i Sverige og Danmark. Nå står Island for tur. Høsten 2016 kom vi i dialog med den meget spennende islandske jazzpianisten Sunna Gunnlaugs. Hun er en meget aktiv og foretaksom dame. Ikke bare turnérer hun over store deler av Europa med sin flotte trio. Hun har også en finger med i grunnopplæringen på Island, og hun er en av to hovedansvarlige for den internasjonalt anerkjente Reykjavik Jazz Festival.

Ettersom vi hadde besøk av den flotte, japanske trommeslageren Rikako Suzuki denne peioden, bestemte vi oss for å slå to fluer i en smekk. 16-17. november tok vi med Rikako til Reykjavik for å ha workshops med islandske barn. Prosjektet er støttet av Nordisk Kulturfond, og er et samarbeid med bl.a. Oslo Jazzfestival.

Først besøkte vi Skólahljómsveit Kópavogs, der vi møtte den dyktige pedagogen Össur Geirsson, og hans talentfulle elever. Disse får både raus individuell undervisning og samspill fra ung alder, og hvis vi skal være ærlig (det skal man jo), så var nok nivået høyere enn i Norge. Vi jobbet med tre ulike aldersnivåer, og resultatene er svært lovende. Det ble også tid til å besøke Tónlistarskóli Kópavogs denne dagen. Dagen etter gikk turen til Tónlistarskóli Garðabæjar i nabokommunen. Også der ble vi møtt av et svært entusiastisk personale, og meget lærevillige barn på ulike aldersnivåer. Noen av dem valgte til og med å "sitte igjen" for å delta på neste gruppe når deres egen økt var ferdig.

I det hele tatt var besøket meget vellykket, og det er stor interesse for videre samarbeid. Vi holder dialogen med Skólahljómsveit Kópavogs, Tónlistarskóli Kópavogs, Tónlistarskóli Garðabæjar og Reykjavik Jazz Festival. Vi har også søkt Kulturrådet om midler til et større norsk-islandsk kultursamarbeid.