17-20. oktober gjennomførte vi nok en vellykket workshop på Island. Igjen medvirket den japanske pianisten Ayumi Tanaka sammen med Odd André Elveland. Denne gangen hadde vi base i Mosfellsbær vest for Reykjavik, der vi etablerte et godt samarbeid med den lokale musikkskolen. Denne gangen jobbet vi også med en del nye elever, bl.a. den svært unge trommejenta þórkatla som skal delta på en konsert i Oslo i november, sammen med barn fra Norge og Italia. Det ble også tid til et besøk i hjemmet til den berømte forfatteren Halldór Laxness, som nå er museum. Her planlegger vi et samarbeid i løpet av 2019. Prosjektet er støttet av Norsk-Islandsk Kultursamarbeid.

Nye prosjekter på Island

13-16. januar satte vi i gang en rekke nye prosjekter på Island. Besøket er en del av det nystartede prosjektet Barnejazz i Norden, som er støttet av Nordisk Kulturfond. Prosjektet bygger videre på de barnejazzgruppene som er etablert i Mosfellsbær på Island, i Tórshavn og Vágar på Færøyene, og i Esbjerg i Danmark, og formålet med prosjektet er å sette nordisk barnejazz på kartet en gang for alle.

Samtidig som vi videreutvikler de eksisterende gruppene, vil vi i forbindelse med hvert besøk, besøke nye steder og nye miljøer på Island. Denne gangen besøkte vi de svært idylliske småbyen Selfoss, som hører til regionen Suðurland, og altså på sørlige Island.

Med oss hadde vi den allerede etablerte gruppen fra Mosfellsbær. Vi hadde også med den noe eldre pianisten Amalie Bendixen fra Esbjerg, som nå går på musikklinje i København. Amalie er med på den nye ungdomssatsingen vår, og en del av disse følger med som assistenter, solister og rollemodeller, når vi besøker de mer nyetablerte gruppene.

Sammen med Amalie, ble gruppen fra Mosfellsbær en perfekt miks, da vi hadde metodikkpresentasjon for interesserte kolleger fra musikkskolen og andre fagmiljøer i Selfoss. Flere bilder nedenfor.