7-11. november får vi besøk fra Italia og Island. 10 år gamle Natalia fra Siena og 9 år gamle þórkatla fra Reykjavik skal tilbringe noen dager på Barnas Jazzhus, slik at de kan slutte seg til når de yngste inntar Kafé Hærverk førstkommende søndag. Natalia er elev ved skolen vi samarbeider med i Siena, mens þórkatla er del av det prosjektet vi har etablert på Island, med støtte fra Norsk-Islandsk Kultursamarbeid.