5. mai var det igjen konsert på Nasjonal Jazzscene. Denne gangen var det meget sterk nordisk deltakelse, med gjester fra både Island og Danmark. Vi har i løpet av de siste årene bygget opp en sterk barnejazzgruppe på Island, med støtte fra Norsk-Islandsk Kultursamarbeid. Vi har hatt flere samlinger både på Island og i Norge, der barna fra hhv. Island og Norge har besøkt hverandre for å gjøre konserter og ulike prosjekter sammen. Denne gangen hadde vi i tillegg besøk av gitaristen Chun Aalund Møll fra Esbjerg i Danmark. Chun blir også med når ferden på søndag går videre til Maijazz i Stavanger. Konserten på Nasjonal Jazzscene var som vanlig godt besøkt, og har blitt en institusjon i norsk kulturliv, som har stor betydning for rekruttering av nye talenter til jazz og improvisert musikk, både i inn- og utland.