Workshopen i samarbeid med JazzDanmark og Copenhagen Jazzfestival 11-13. februar ble en aha-opplevelse av de sjeldne. Planen var å samle et team med konservatoriestudenter, og gå gjennom en del metodiske tilnærminger som kan brukes til gehørbasert samspill med barn mellom 10 og 14 år. Så skulle disse studentene spres på kulturskoler over hele Danmark, der over 50 jenter ventet på dem, fordelt på ulike band-grupper. Målsettingen var å gi disse jentene et kick, slik at prosjektet på sikt ville bidra til utjevning av kjønnsbalansen.

Dette klarte vi! Det vi ikke forutså, var at disse danske studentene skulle bidra til å gi prosjektet en større og svært viktig dimensjon. Med ungdommelig friskhet, brennende engasjement, og stor faglig tyngde, klarte de etter kort tid å løfte disse jentene inn i meget fasinerende musikalske landskaper.

Og FOR noen flotte jenter det var som dukket opp. Dette er jo ikke et bare bidrag som på sikt vil bidra til å utjevne kjønnsbalansen. Dette ER kjønnsbalansen. Dette ER de jentene vi leter etter. Her er det bare å samle dem igjen, følge dem opp, og lage konserter der de kan opptre. Vi jobber nå for å få til en oppfølging så fort som mulig. Vi prøver å få til en konsertserie der de kan opptre, og vi samarbeider med flere sentrale aktører for å få til tilsvarende prosjekter i Sverige og Norge.

Prosjektet var meget godt planlagt og organisert av JazzDanmark som hadde tenkt på ALT. De satset på akkurat den aldersgruppen vi mener det ar avgjørende å fokusere på hvis man skal oppnå varige resultater. For å krydre det hele, hadde de også invitert profesjonelle, kvinnelige utøvere, som besøkte campene for å spille sammen med deltakerne. Kamera-team fulgte seminarene, for å gjøre intervjuer med elever og deltakere, og for å dokumentere. Det var også sørget for god pressedekning, både på forhånd og underveis. Et mønster-prosjekt!