10. februar setter vi i gang et storslagent samarbeidsprosjekt med Jazz Danmark og Copenhagen Jazz Festival, for å rekruttere jenter til den danske musikkbransjen.

Blant aktørene som kontaktet oss etter presentasjonen vi gjorde på Europe Jazz Networks konferanse før jul, var Morten Tandrup hos Norsk Jazzforums søsterorganisasjon i Danmark. 10. februar setter vi i gang et storslagent samarbeidsprosjekt med JazzDanmark og Copenhagen Jazz Festival, for å rekruttere jenter til den danske musikkbransjen. 14 musikere/pedagoger fra hele Danmark møtes til en workshop i København, for å gjennomgå hvordan vi lærer opp barn gjennom gehørbasert samspill i band helt fra nybegynnerstadiet.

De følgende dagene sprer vi oss til kulturskoler over hele Danmark, for å jobbe med over 50 jenter i alderen 10-14 år, som er fordelt på ulike bandgrupper. I mars går turen videre til Sverige, og deretter står Belgia for tur. Det er fantastisk spennende for oss at hele fagmiljøer har lyst til å prøve denne tilnærmingen for å modernisere grunnopplæringen i sine respektive land. Les mer på JazzDanmarks nettsider (Norway anyone?)