1,2 millioner fra Sparebankstiftelsen

Vi har fått 1,2 millioner fra Sparebankstiftelsen. Det er en stund siden dette ble klart nå. Sparebankstiftelsen har støttet oss to ganger tidligere. Den første gangen ble midlene brukt til å etablere det tilbudet vi har i Oslo. Den andre runden gikk til å utvikle dette tilbudet slik det har blitt i dag, godt hjulpet av byrådets økte satsing på barne- og ungdomskultur.

Vi har nå utviklet planer for hvordan vi kan bidra til å løfte jazzopplæringstilbudet i Norge ytterligere. Vi er i ferd med å etablere et tettere samarbeid med utdanningsinstitusjonene, og med fagmiljøene forøvrig. Denne høsten kom Guro Gravem Johansens bok "Children’s Guided Participation in Jazz Improvisation", som er en studie av det følgeforskningsprosjektet hun gjorde hos oss mellom 2014 og 2016. Vi samarbeider også med NMH om andre prosjekter, og vi har stadig dialog med de andre universitetene.

Den faglige plattformen har blitt betydelig styrket av at vi i løpet av de siste årene har fått innarbeidet to faste medarbeidere, Ayumi Tanaka og Henriette Eilertsen, som forøvrig begge har bakgrunn fra NMH. Sammen har vi utviklet et bærekraftig kretsløp, som følger elevene helt fra lek og rekrutteringsnivå, til de som ønsker det starter utdanningsløpet. Det er svært gledelig og inspirerende at vi til og med i en periode med flere nedstengninger, har klart å tenke nytt, utvikle prosjektet videre og intensivere aktiviteten.

Den forrige tildelingen fra Sparebankstiftelsen har gjort det mulig å løfte fram en generasjon unge jazztalenter. Disse er nå klar for neste dimensjon. Midlene skal brukes over tre år i en trinnvis modell, og vi er allerede godt i gang bl.a. med rekrutteringsprosjekter, og med anskaffelse av instrumenter for viderekomne, som igjen frigir ressurser til kommende generasjoner.