Vi fikk på plass et meget omfattende samarbeid med Maijazz i Stavanger, som omfatter alle aldersgrupper, fra grunnskole til videregående. Dette blir helt fantastisk å bygge videre på.