14. april hadde vi i tillegg til India Pascal fra London, også flere gjester fra Stavanger i tillegg til våre egne elever. Både Ayumi Tanaka og Henriette Eilertsen medvirket i tillegg til Odd André Elveland, og det ble en meget variert konsert, med unge talenter på ulike nivåer.