Nest siste konsert fant sted på det Internasjonasjonale Barnekunstmuséet på Frøen, -et sted vi har hatt konsert hvert år helt siden 2013. Her lar vi de minste stå i fokus, men de fleste av de utenlandske gjestene er også med, noe som fører til interessante konstellasjoner. Stedet er så fascinerende i seg selv, at vi kunne hatt en egen festival bare her.