19-23. september hadde vi besøk av den 13 år gamle pianisten Amalie Bendixen fra Danmark. Hun kommer fra Esbjerg, og er en del av det miljøet vi har blitt kjent med gjennom samarbeidet med Jazzcamp Ribe og Ribe Jazz Festival på Syd-Jylland. Hun deltok også på Kids in Jazz i august, sammen med to andre jenter fra dette miljøet. Amalie er svært talentfull, og har i løpet av disse dagene gjennomgått et stort repertoar, lært en del systemer for piano-voicinger, og blitt kjent med ulike tilnærminger til improvisasjon. Hun deltok også på konserten vår på Nasjonal Jazzscene 22. september, der hun gjorde stor suksess.