9. november hadde vi besøk av en studiegruppe fra Fukuoka Prefectural Gender Equality Center. Gruppen ble ledet av særdeles kompetente Miyuki Matsuda, som er tilknyttet Universitetet i Fukuoka, i sørlige Japan.

Gruppen arbeider med kjønnsbalanse i alle ledd, og har tatt turen til Norge for å besøke skoler, barnehager, sykehjem, arbeidsplasser, og ulike samfunnsinstitusjoner som NHO osv, samt (øh) Improbasen.

For oss var det særdeles interessant å komme i kontakt med japanere som er opptatt av, og har inngående kunnskap om kjønnsbalanseproblematikk. Vi fortalte om våre erfaringer knyttet til kjønnsbalanse i musikkbransjen generelt, og i jazzmiljøet spesielt. Særlig spennende var det å høre deres refleksjoner da vi fortalte om vår mangeårige praksis med å profilere unge kvinnelige instrumentalister både i Norge og i Japan, og om hva som er likt og ulikt i de to landene. En meget kjærkommen forbindelse.