Kids in Jazz fortsatte med nok en knallkonsert i Levinsalen 9. august. Enkelte sekvenser var så dyptfølte at utøverne var borte fra tid og sted. Dette lover svært godt for fortsettelsen av festivalen, og setter nettverksbyggingen mot de yngste jazztalentene i et nytt perspektiv.