Igjen arrangerer JazzDanmark Jazzcamp for piger i samarbeid med Improbasen. Denne gangen er deltakerantallet doblet, og over 100 jenter deltar fordelt på bandgrupper over hele Danmark. Som en oppfølging av dette fantastisk vellykkede prosjektet, utgir JazzDanmark til høsten en bok, der størsteparten er forfattet av Odd André Elveland som er faglig ansvarlig ved Improbasen. (Norway anyone?)