10. april var vi bedt om å holde et innlegg for Feministisk Forum ved Studentersamfunnet i Oslo. Tema var den lave andelen kvinnelige instrumentalister på jazzfeltet, og Lisa Dillan fra Norges Musikkhøgskole holdt også innledning. Det er svært gledelig å se at dette temaet engasjerer så mange grupperinger.

Vi pekte på de entydige erfaringene vi har sett ved Improbasen, ved Voss Jazzskule, og i samtlige av de miljøene vi samarbeider med i Japan, Spania, Sveits m.fl, nemlig at jenteandelen blir snudd fullstendig på hodet, hvis man starter når jentene er yngre enn det som har vært vanlig. Hvis man ønsker å rekruttere jenter i 16-17-årsalderen, må man sette inn tiltak mot jenter som er 11-13 år, -det er de som vil være 16-17 år når tiltakene begynner å virke. En 8-åring ledsaget innlegget med fri-improvisasjon på kontrabass.