30. april medvirket vi på markeringen av den internasjonale jazzdagen på Nasjonal Jazzscene. Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene sto bak arrangementet, og vi ble invitert av Maren Selvaag og Frøy Aagre som står bak International Network for Female Instrumentalists. Her møtte vi også dyktige elever fra musikklinja i Lillestrøm.