Vi har hatt et interessant møte med Øivind Nordal hos Akershus Fylke og Kari Grete Jacobsen, som er daglig leder for Østnorsk Jazzsenter. Nordal er svært positiv til prosjektet vårt, og vi vil holde kontakten videre og jobbe for bedre forankring.