Vi har hatt et interessant møte med Eivind Løvdal, som er programsjef i Musikk og Ungdom. MoU er en del av den verdensomspennende organisasjonen Jeunesses Musicales, og vi har diskutert framtidig samarbeid i forbindelse med Kids in Jazz og andre internasjonale prosjekter.