23. april gjorde vi et kunstnerisk innslag på den store Næringskonferansen i Follo, der bl.a. Næringsdepartementet var til stede. Arne Hjeltnes introduserte, og musikantene, som alle var nybegynnere med tilknytning til Follo-regionen, poppet opp fra ulike steder i salen, og improviserte seg fram mot scenen.

Konseptet passet seg bra på en konferanse med vekst som tema, og innslaget slo meget godt an. Etterpå vanket det både lovord og øh...ost. Dermed var nok et konferanse-oppdrag vel i havn, og alle var enig om at det hadde vært en utbytterik dag.