Mye tyder på at det blir gjort et politisk vedtak om at Improbasen skal få driftsmidler fra Ski kommune gjennom et samarbeid med kulturskolen f.o.m. skoleåret 2012/2013. Vi har i dag vært i et møte hos Norsk Jazzforum, der vi har framlagt disse planene.

Bjørn Morten Kjærnes, som er kulturskolerektor i Ski, la fram en oversikt over finansieringsmodellen. Administrasjonen i NJF, med daglig leder Tore Flesjø i spissen, stilte seg bak forslaget, og vil arbeide for at man får på plass en finansieringsløsning der flere aktører bidrar. Dette betyr at prosjektet vår får helt andre vilkår og mye større nedslagsfelt i tiden framover.