I månedskiftet april/mai hadde vi igjen en stort prosjekt i forbindelse med markeringen av Den Internasjonale Jazzdagen.