14 år gamle Jenny Frøysa som spiller altsax hos oss, fikk Drømmestipendet for 2012.

Vi er ikke så veldig tilhenger av det konkurransepreget slike priser og tildelinger innebærer, men når det er så fortjent som denne, lever vi godt med det.

I begrunnelsen heter det bl.a. at Jenny på tross av sin unge alder, har vært en av de viktigste profilene ved Improbasen.

Hun er alltid med når vi skal vise hva som er mulig å få til med barn som improviserer.

Hun har vært brukt i forbindelse med en rekke befaringer fra norske fagmiljøer, bl.a. fra Norsk Jazzforum, Norsk Kulturskoleråd, Norges Musikkhøgskole, og mange, mange fler.

Hun har spilt ved, og vært hjelpeinstruktør på seminarer for barn og unge, ved flere av de største festivalene.

Lydklippene, der hun som 11-åring spilte Giant steps, gjorde at Improbasen for alvor begynte å få oppmerksomhet fra fagmiljøer på nasjonalt og internasjonalt plan.

Selv er hun totalt upåvirket av alt oppstyret, har beina solid plantet på jorda, og er egentlig mest opptatt av å ta seg av andre.

Tildelingen ble bekjentgjort og gjennomført Ski's av ordfører Anne Kristine Eikebråten, som var tydelig stolt av at Drømmestipendet denne gangen havnet i vår kommune.

Ordføreren la også vekt på at Jenny Frøysa har vært en rekke ganger i media opp gjennom årene, og vært med på flere
TV-produksjoner på NRK.

Samarbeid med internasjonalt anerkjente band som Food og SkyDive ble også nevnt. Drømmen til 14-åringen, er å ta flere timer med ulike profesjonelle jazzmusikere.

I søknaden sin la hun vekt på jazzen som en muntlig tradisjon, der personlige møter med anerkjente musikere er uvurderlig for å få nye impulser, og utvikle seg videre.

Tildelingen ble gjort i forbindelse med en stor konsert i regi av Kulturskolen i Ski.

Etter tildelingen tok rektor Bjørn Morten Kjærnes ordet.

Han la vekt på at Improbasen har gjort seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt, og bygget et nettverk i forhold til utdanningsinstitusjonene og jazzmiljøet.

Han sa videre at det på bakgrunn av denne posisjonen, dukker opp talenter som Norge vil ha glede av i mange år framover.

Kjærnes fortsatte med å kunngjøre at det etter all sansynlighet blir gjort et politisk vedtak i løpet av de nærmeste dagene, om at Improbasen får driftsstøtte gjennom et samarbeid med kulturskolen f.o.m. høsten 2012.

Han lovpriste det arbeidet som er nedlagt, og det høye nivået som er oppnådd, og gledet seg til nærmere samarbeid i tiden framover.

Etter dette var det tid for å høre på disse talentene.

Det ble innslag med alle gruppene fra Improbasen, og alle spilte på sitt ypperste.

Jenny kvitterte for Drømmestipendet med en eksperimentell og aldeles praktfull versjon av My foolish heart.

Etterpå var det fotoshoot med pressen. Du kan lese ØB's reportasje her