Årets Kids in Jazz ble svært vellykket. Ekstra gledelig er det at Oslo kommune viser eierskap til prosjektet. Ordfører Marianne Borgen medvirket for andre år på rad, og kom med en sterk hilsen til alle deltakerne. Hun understreket hvor viktig festivalen er for byen, og inviterte oss til Rådhuset i løpet av neste års festival. Musikalsk var programmet sterkere enn noen gang, med helt bemerkelsesverdige prestasjoner fra barn spredt over store deler av kloden. Med tilbakevendende støtte fra Nordisk Kulturfond, har vi bygget opp et fantatisk nettverk i de nordiske landene. Alle er med, og ved den lokale workshopen i Reykjavik, var det nesten 60 deltakere. Dermed hadde lille Island flere deltakere dette året enn alle de andre nordiske landene tilsammen. De finske deltakerne imponerte alle, og i Sverige og Danmark har vi fått i stand flere store, årlige samarbeidsprosjekter også resten av året, slik at de unge talentene nærmest reiser fra festival til festival året rundt. I Sverige har de sågar etablert flere offentlig finansierte barne-jazzband i flere deler av landet. En annen viktig støttespiller på så mange plan, er Norsk Jazzforum. Det var derfor ekstra gledelig at daglig leder Gry Bråtømyr kunne dele ut festivalens årlige pris til Norbelis Lameda, -helten som mot alle odds har bygget opp en enestående jazzskole for barn i hardt prøvede Venezuela. Tildelingen vakte stor jubel fra en fullsatt Nasjonal Jazzscene, og hos en stor, entusiastisk delegasjon fra den venezuelanske Ambassaden. Elevene Lameda bringer til Norge knuser alles hjerter. Det gjør også de fantastiske talentene som hvert år kommer til Kids in Jazz fra Sapporo Junior Jazz School i Japan. Den japanske Ambassaden er alltid svært engasjert og nærværende, og nettverket vokser også i øvrige deler av Japan. Den viktigste nye samarbeidspartneren i Europa, er Escola Luiz Villas Boas i Lisboa. Skolen drives av Hot Clube de Portugal, som tilsvarer Nasjonal Jazzscene her hos oss, -så her er det mange paralleller. Vi takker også Norsk Kulturråd som støtter festivalen hvert år. Vi leter stadig etter finansielle løsninger som kan løfte festivalen til den dimensjonen som kreves for å rekruttere neste generasjon jazzmusikere, neste generasjon ledere og organisatorer og neste generasjon publikum. Kids in Jazz 2018 blir 9-14. august. Arbeidet er godt i gang, og vi gleder oss allerede.