Balanse i musikken

20. mars inviterte MIC, Norsk Jazzforum, Orkester Norden, Ny Musikk og AKKS Norge til en konferanse på oppdrag fra Kulturdepartementet. Bakgrunnen var diskusjonen om kjønnsbalansen i musikkbransjen, og formålet var å samle innspill med tanke på en nasjonal strategi. Konferansen ble innledet av politisk ledelse i KUD.

Improbasen var invitert for å presentere vårt prosjekt, og dele våre tanker om hva som kan gjøres i forhold til rekruttering på grunnplanet.

Vi gjorde rede for vår måte å jobbe på, og fortalte om positive resultater med unge jenter som markerer seg sterkt på jazzfeltet. Vi fortalte også om tilsvarende erfaringer fra Voss Jazzskule, og fra våre nye venner ved Sapporo Junior Jazzschool i Japan.

Videre la vi fram teorier om jenters og gutters mottakelighet på ulike alderstrinn, og om reflekterte kvinners uutrettelige og undervurderte innsats for å igangsette og vedlikeholde sårt tiltrengte rekrutteringstiltak.

Presentasjonen varte 15 minutter, og ble akkompagnert og fargelagt av en 11 år gammel trommejente, som gjennom fri improvisasjon understreket poengene i innlegget.