1. mars fikk vi igjen besøk av bassisten Mats Eilertsen. Besøket er første trinn i utviklingen av den nye konsertserien Improart. Les mer

1. mars fikk vi igjen besøk av bassisten Mats Eilertsen. Vi har samarbeidet med Mats tidligere, bl.a. i forbindelse med det fantastiske besøket med SkyDive. Denne gangen jobbet Mats videre med bass-tekniske ting som klang, bueteknikk, intonasjon, og ulike improvisasjonsteknikker. Det ble også tid til en økt med en av samspillgruppene.

Videre jobbet Mats med komposisjonsteknikker, og med hvordan man bygger opp et fritt improvisert konsertrepertoar.

Etter suksessen med Barnas Jazzcafé, utarbeider vi nå en ny konsertserie som vi har kalt Improart. Her vil vi utfordre talenter som er klare for å gå mer i dybden. Serien vil ha større andel eksperimentelle uttrykk (fri-improvisasjon, utradisjonelle besetninger, elektronikk). Vi vil også motivere de unge til å presentere egenkomponert musikk, og gi dem veiledning i dette.

Den nye serien vil også presentere spennende møter mellom unge talenter og profesjonelle musikere på toppnivå. Besøket fra Mats Eilertsen er første trinn i utviklingen av denne konsertserien, som vil være premiereklar i løpet av april.

De siste par årene har vi gjennomført en fantastisk rekke besøk fra toppmusikere av internasjonalt format. Dette har vært mulig etter at Norsk Kulturråd støttet oss i to omganger, med tilsammen 80.000 kr. Disse besøkene har vært helt avgjørende for den fantastiske utviklingen barna har hatt i denne perioden, og har satt oss på kartet som en aktør på nasjonalt plan.