10. februar startet samarbeidsprosjektet vårt med JazzDanmark og Copenhagen Jazzfestival. Prosjektet er et ledd i arbeidet med å rette opp kjønnsbalansen i deler av den danske musikkbransjen. Den første dagen ble vi møtt at en flokk meget dyktige og engasjerte konservatoriestudenter, som er håndplukket fra de beste universitetene i Danmark.

Prosjektet blir kyndig koordinert av Morten Tandrup fra DanskJazz, som holdt en inspirerende innledning.  Så startet arbeidet med å presentere hvordan Improbasen lærer opp barn gjennom gehørbasert samspill helt fra nybegynnerstadiet. De dyktige danske musikerne fikk være forsøkskaniner på instrumenter de vanligvis ikke spiller, for å vise hvordan man raskt kan få til fengende samspill før man har opparbeidet grunnleggende instrumentferdigheter. Flere av dem ble etterhvert svært så stødige, og allerede etter én time spilte alle improviserte soloer på instrumenter de hadde liten eller ingen forhåndskunnskaper på.

De følgende dagene skal disse rundt på musikkskoler over hele Danmark, der mer enn 50 jenter i alderen 11-14 år venter på dem, fordelt på ulike bandgrupper. Innføringsdagen ble svært vellykket, og vi arbeider nå med et stort nordisk samarbeidsprosjekt som skal involvere en rekke aktører i Norge, Sverige og Danmark.