10. april hadde vi en metodikkpresentasjon for Kulturskolelærere i Larvik. Ayumi Tanaka og Odd André presenterte ulike tilnærminger til improvisasjonsundervisning for barn, og gjorde "live" undervisning med en av elevene våre. Vi snakket også om nybegynnerundervisning, der man går rett på musikken med en liten jazzgruppe.