I forbindelse med det siste besøket fra Sapporo, ble det også tid til et møte med Hilde Barstad, som er kulturdirektør i Oslo Kommune. Det er mange paralleller mellom de to byene, de er omtrent like store, og Sapporo har en stor kunstpark med Vigeland-verker som har vært utleid fra Oslo i mange tiår. Dette var et uformelt møte, mest til inspirasjon, der det bl.a. ble orientert om hvordan Sapporo Junior Jazzschool representerer byen sin.