27. oktober hadde vi en ny samling for kulturskolelærere i Follo. Denne gangen hadde vi også med elever, og vi snakket en del om hvordan man kan jobbe med improvisasjonsbasert band-opplæring med nybegynnere.