Mens vi ventet på at sesongen skulle begynne igjen, tok vi en tur ut i skauen  i Odalen, for å spille konsert for et usedvanlig oppegående 80-årslag i idylliske omgivelser.