28. mars hadde vi med de unge talentene fra Stavanger/Sandnes, Japan og Østerrike på en presentasjon av Improbasens metodikk for studenter og lærere på jazzlinja ved Universitetet i Stavanger. Presentasjonen kom i stand på initiativ fra Jens T. Larsen og Tor Yttredal, som er hhv. universitetslektor og proffesor ved Instittuttet. Universitetet er i ferd med å utvikle en øvingsskole der jazzstudentene kan ha praksis, og ønsker innspill på jazzundervisning av barn og unge.

Vi gjorde en grundig presentasjon hvordan vi utvikler barns evne til improvisasjon, gjennom en kombinasjon av av håndverk og utvikling av gehør, og vi brukte deltakerne på kulturutvekslingsprosjektet til "live" undervisning. Ekstra interessant var det å bruke japanerne til å vise hvordan forutsetningene endrer seg med elever som har en annen kulturbakgrunn, og kommer fra en annen opplæringstradisjon. Presentasjonen ble svært godt mottatt av meget engasjerte og kunnskapsrike studenter. Forsamlingen ble åpenbart imponert av å høre et så ungt jazzband på dette nivået. Flere tok kontakt for å diskutere metoder og egne erfaringer, og flere ønsker å holde kontaken i forbindelse med oppgaver og praksis ved Instituttet.