I år er det over 60 påmeldte til workshopen i regi av Oslo Jazzfestival. Det er en dobling sammenlignet med tidligere år, og lover også godt for deltakelsen på Kids in Jazz. I år ble det med støtte fra Komp gjennomført forkurs 15-16. juni, der en forbausende andel av de påmeldte stilte på kort varsel. På denne måten fikk vi kartlagt deltakerne svært godt på alle aldersnivåer, slik at vi kan lage et enda bedre opplegg når selve seminaret starter i august, og en del repertoar er på plass allerede. Dermed er vi på vei mot et maskineri som går gjennom hele året, som vil være svært viktig for rekrutteringen til musikkformen.